Puchar Polski Kadetów, Młodzików i Młodzików młodszych w Grapplingu Gi i NoGi

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Puchar Kadetów, Młodzików i Młodzików Młodszych w Grapplingu Gi i NoGi
Mistrzostwa Polski Seniorów w Grapplingu Gi i NoGi
Warszawa, 16-17 listopada 2018

I. Puchar Kadetów, Młodzików, Młodzików Młodszych w Grapplingu Gi i NOGi

1. Organizatorzy
– Fundacja Flow Fighters
– Stowarzyszenie Grappling Kraków

2. Cel imprezy
– Popularyzacja Grapplingu na terenie Polski
– Podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek i zawodników
– Wyłonienie najlepszych zawodników Grapplingu w Polsce w grupie Kadetów, Młodzików i Młodzików Młodszych

3. Termin i miejsce zawodów
– 16-17 listopada 2018 roku
– Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawa Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa

4. Warunki uczestnictwa
Prawo do startu w Pucharze mają zawodnicy, którzy:
– są obywatelami Polski
– posiadają ważne badania lekarskie od lekarza sportowego
– dokonają opłaty startowej na konto wskazane w pkt. 7
– posiadają zgodę na udział w zawodach

5. Kategorie wiekowe i wagowe
Kadet 16-17
Chłopcy: 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, +76
Dziewczęta: 43, 46, 49, 52, 56, 60, +60

Młodzik 14-15
Chłopcy: 42, 47, 53, 59, 66, +66
Dziewczęta: 40, 44, 48, 52, 57, +57

Młodzik Młodszy 12-13
Chłopcy: 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60
Dziewczęta: 38, 42, 46, 50, +50,

6. Zgłoszenia
Zgłoszeń należy dokonywać przez elektroniczny system dostępny na stronie http://rejestracja.grappling.pl/
UWAGA!
* licencja zawodnicza nie jest wymagana
* ostateczny termin rejestracji do dnia 14.11.2018

7. Koszty uczestnictwa i dane do przelewu
– Opłata startowa Grappling NoGi – 30zł
– Opłata startowa Grappling Gi – 30zł

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Grappling
41 1140 2004 0000 3102 7735 7399

8. Nagrody
– Zawodnicy na podium (I, II i 2xIII) otrzymają medale i dyplomy

9. Postanowienia końcowe
– Aktualne informacje, przepisy oraz terminy zgłoszeń podawane będą na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku: Puchar Kadetów, Młodzików i Młodzików Młodszych w Grapplingu Gi i NoGi
– Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Grapplingu UWW
– Zawodnicy startują na odpowiedzialność macierzystych klubów, które ponoszą koszty ubezpieczenia swoich zawodników startujących w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży i uszkodzenia czy zagubienia mienia w trakcie zawodów.
– Zawody rozegrane zostaną przynajmniej na 3 matach a sędziów wyznaczy Komisja Grapplingu przy PZZ.

PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek, 16.11.2018
18:00 – 19:00 – przyjazd sędziów
19:00 – 20:00 – konferencja techniczna oraz odprawa sędziowska
Sobota, 17.11.2018
08:00 – 09:00 – Weryfikacja zawodników i waga w obydwu formułach (Gi i NoGi)
09:00 – 09:30 – Odprawa techniczna, omówienie przepisów
09:30 – rozpoczęcie walk eliminacyjnych w obydwu formułach (Gi i NoGi)
14:00 – Otwarcie zawodów
14:30 – Walki półfinałowe i repasażowe
16:00 – Walki finałowe, dekoracja, zakończenie zawodów.

 

II. Mistrzostwa Polski Seniorów w Grapplingu Gi i NoGi

1. Organizatorzy
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– Polski Związek Zapaśniczy
– Fundacja Flow Fighters
– Stowarzyszenie Grappling Kraków
– Osrodek Sportu i Rekreacji Warszawa – Włochy

2. Cel imprezy
– Popularyzacja Grapplingu na terenie Polski
– Podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek i zawodników
– Wyłonienie najlepszych zawodników Grapplingu w Polsce

3. Termin i miejsce zawodów
– 16-17 listopada 2018 roku
– Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawa Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa

4. Warunki uczestnictwa
Prawo do startu w Mistrzostwach Polski Seniorów w Grapplingu mają zawodnicy, którzy:
– są obywatelami Polski
– mają wykupioną licencję zawodniczą PZZ
– reprezentują klub zrzeszony w PZZ i posiadający ważną licencję klubową w PZZ
– posiadają ważne badania lekarskie od lekarza sportowego
– dokonają opłaty startowej na konto wskazane w pkt. 7
Szczegółowy regulamin PZZ dotyczący startów w imprezach Grapplingowych dostępny jest pod linkiem
https://www.zapasy.org.pl/uploads/dokumenty/2018/2_Luty/REGULAMINY%20PZZ%20IMPREZ%20SPORTOWYCH%20W%20GRAPPLINGU%20NA%20ROK%202018.pdf

5. Kategorie wiekowe i wagowe
Seniorzy (roczniki 2000 i starsi)
-62kg, -66kg, -71kg, -77kg, -84kg, -91kg, -100kg, +100kg
Seniorki (roczniki 2000 i starsze)
-53kg, -58kg, -64kg, -71kg, +71kg

6. Zgłoszenia
Zgłoszeń należy dokonywać przez elektroniczny system dostępny na stronie www.zapasy.org.pl po wcześniejszym wykupieniu licencji zawodniczej i klubowej.
Ostateczny termin zgłoszeń zawodników to środa, 14 listopada 2018.

7. Koszty uczestnictwa i dane do przelewu
– Opłata startowa Grappling NoGi – 30zł
– Opłata startowa Grappling Gi – 30zł
– Koszt licencji klubowej (jednorazowa opłata roczna) – 300zł
– Koszt licencji zawodniczej (jednorazowa opłata roczna) – 70zł

Każdy zawodnik posiadający licencję zawodniczą PZZ objęty jest ubezpieczeniem NNW pokrywającym koszty leczenia do 1000zł.

Dane do przelewu:
Polski Związek Zapaśniczy
ul. Żelazna 67 m. 73, 00-871 Warszawa
Bank PEKAO S.A. o/Warszawa
41 1240 6292 1111 0010 6097 0438

Uwaga!
PZZ nie zwraca kosztów za opłatę startową w przypadku nie uczestniczenia zawodnika w zawodach.

8. Nagrody
– Zawodnicy na podium (I, II i 2xIII) otrzymają medale i dyplomy
– Zawody wyłaniają kandydatów do Kadry Polski w Grapplingu na rok 2019.

9. Postanowienia końcowe
– Aktualne informacje, przepisy oraz terminy zgłoszeń podawane będą na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku: Mistrzostwa Polski Seniorów w Grapplingu Gi i NoGi https://www.facebook.com/events/1872609279452779/
– Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Grapplingu UWW
https://drive.google.com/open?id=1mx19qxxsPzmd2Q1is_0Oh4mske_bXRkp
– Zawodnicy startują na odpowiedzialność macierzystych klubów, które ponoszą koszty ubezpieczenia swoich zawodników startujących w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży i uszkodzenia czy zagubienia mienia w trakcie zawodów.
– Zawody rozegrane zostaną przynajmniej na 3 matach a sędziów wyznaczy Komisja Grapplingu w PZZ.

PROGRAM ZAWODÓW:

Piątek, 16.11.2018
18:00 – 19:00 – przyjazd sędziów
19:00 – 20:00 – konferencja techniczna oraz odprawa sędziowska

Sobota, 17.11.2018
Przyjazd ekip do godz. 8.00 – OSiR Włochy, ul. Gładka 18, Warszawa
08:00 – 09:00 – Weryfikacja zawodników i waga w obydwu formułach (Gi i NoGi)
09:00 – 09:30 – Odprawa techniczna
09:30 – rozpoczęcie walk eliminacyjnych w obydwu formułach (Gi i NoGi)
14:00 – Otwarcie zawodów
14:30 – Walki półfinałowe i repasażowe
16:00 – Walki finałowe, dekoracja, zakończenie zawodów.

Zapisz się

Zapisy są w tej chwili zamknięte.