Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny, Polska Liga Ju-Jitsu

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny

Ju-Jitsu NeWaza, Fighting, Duo-system
U15, U18, U21, Seniorzy

Polska Liga Ju-Jitsu Dzieci i Młodzieży

U-12, U-10 i U-8 Ne Waza Gi i No Gi

Miejsce zawodów:
Zespół Szkół w Borzęcinie Górnym, Borzęcin 563, 32-825 Borzęcin k/Bochni
Organizator:
Fightman / Grappling Bochnia
Polski Związek Ju-Jitsu
Termin zawodów:
8 grudnia (sobota)

Uczestnicy, zgłoszenia oraz termin zgłoszeń:
Uczestnikami zawodów mogą być wszyscy zawodnicy mający przynależność do klubów posiadających licencję PZJJ na 2018r.
Zgłoszeń należy dokonać w panelu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem: www.rejestracja.grappling.pl
Termin zgłoszeń do 6 grudnia 2018r. do godziny 24:00
Rejestracja zawodnika równoznaczna jest z zaakceptowaniem informacji RODO.
Startowe oraz termin opłaty startowego:
– 60 zł dla kategorii senior,U-21
– 50 zł dla kategorii U-18, U-15
UWAGA!
Opłatę startową za OTK wnosi trener/kierownik klubu za wszystkich zgłoszonych zawodników w dniu ważenia, przed weryfikacją.
Plan zawodów:
7.12.2018r. (piątek)
18:00 – 20:00 ważenie oraz weryfikacja zawodników
8.12.2018 (sobota)
7:30 – 8:30 ważenie oraz weryfikacja zawodników (te osoby, które nie mogły się zważyć w sobotę)
8:30 – 10:00 losowanie
10:30 rozpoczęcie zawodów
Zawodnicy ważą się tylko jeden raz.
Przy weryfikacji zawodnik okazuje: dokument tożsamości, ważną zgodę na udział w zawodach wydaną przez lekarza medycyny sportowej, zgodę rodziców na start w zawodach (niepełnoletni), ubezpieczenie NNW
Kategorie wiekowe oraz wagowe:
U15 – junior młodszy
Men: -34kg, -37kg, -41kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg
Women: -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg
U18 – junior
Men: -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg
Women: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg
U21 – młodzieżowiec
Men: -56kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg
Women: -49kg, -55kg, -62kg, -70kg, +70kg
Senior
Men: -56kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg
Women: -49kg, -55kg, -62kg, -70kg, +70kg
Przepisy:
Zgodnie z PZJJ i JJIF
UWAGA!
Start w zawodach daje możliwość uzyskania klas sportowych oraz punkty do rankingu PZJJ

Turniej towarzyszący OTK – Polska Liga Ju jitsu Dzieci i Młodzieży

U-12, U-10 i U-8 Ne Waza Gi i No Gi

Termin zawodów:
8 grudnia 2018 (sobota)


Uczestnicy, zgłoszenia oraz termin zgłoszeń:
Uczestnikami zawodów mogą być wszyscy zawodnicy mający przynależność do klubów, niezależnie od przynależności związkowej. Zgłoszeń należy dokonać w panelu zgłoszeniowym dostępnym do 6.12.2018 pod adresem:www.rejestracja.grappling.pl
Termin zgłoszeń do 6 grudnia 2018r. do godziny 24:00
Rejestracja zawodnika równoznaczna jest z zaakceptowaniem informacji RODO.
Startowe oraz termin opłaty startowego:
Opłata startowa wynosi 40 zł
UWAGA!
Opłatę startową wnosi trener/kierownik klubu za wszystkich zgłoszonych zawodników w dniu ważenia, przed weryfikacją.
Plan zawodów:
7.12.2018r. (piątek)
18:00 – 20:00 ważenie oraz weryfikacja zawodników
8.12.2018 (sobota):
7:30 – 8:30 ważenie oraz weryfikacja zawodników (te osoby, które nie mogły się zważyć w piątek)
8:30 – 9:00 losowanie
10:00 Uroczyste otwarcie i rozpoczęcie zawodówUWAGA!
Zawodnicy ważą się tylko jeden raz.
Przy weryfikacji zawodnik okazuje: dokument tożsamości, ważne badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej, zgodę rodziców na start w zawodach, ubezpieczenie NNWKategorie wiekowe oraz wagowe:
Dzieci starsze U -10 (8, 9 lat):
Dziewczęta:
-20 kg, -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg
Chłopcy:
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg

Dzieci U8 (6-7 lat):
Chłopcy i dziewczęta razem:
-14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg
Dzieci U12 (10-11 lat w danym roku) :
Dziewczęta: -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, + 48 kg
Chłopcy: -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, +50 kg
Kategorie wagowe zgodne z przepisami PZJJ :http://jujitsu.pl/…/Kategorie-wiekowe-i-wagowe_03_05_2017.p…W obydwu kategoriach czas walki 2 min. Niedozwolone są dźwignie i duszenia.
Punkty zdobywane są zgodnie z przepisami PZJJ bez uwzględniania technik kończących.
Dopuszcza się rozegranie ekstrafightów.INFO: 607 491 631
tomaszkn@gmail.comKlauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Stowarzyszenie Fightman przetwarza dane osobowe Pana/Pani ( Pana/Pani dziecka/podopiecznego) oraz:
1) administratorem Pani/Pana( Pani/Pana dziecka/podopiecznego) danych osobowych jest Stowarzyszenie Fightman z siedzibą w Bochni na ul. Poniatowskiego 34d
2) Z administratorem można się skontaktować:
– pisemnie: Stowarzyszenie Fightman 32-700 Bochnia, ul. Poniatowskiego 34d
– mailowo: tomaszkn@gmail.com
– telefonicznie +48 607 491 631
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawodów sportowych OTK/Polska liga ju jitsu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji w/w zawodów sportowych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 tygodnia od końca zawodów.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Pana/Pani (Pana/Pani dziecka/podopiecznego) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
? ma Pan/Pani( Pan/Pani dziecka/podopiecznego) prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pana( Pana/Pani dziecka/podopiecznego)danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w zawodach sportowych.

Zapisz się

Zapisy są w tej chwili zamknięte.